modified on 1 mar 2010 at 17:15 ••• 2 631 views

Atrybut:Odmianadooddania

Z Winogrona.org

Atrybut do opisania odmian, które chcemy oddać; tworzy link do opisu odmiany


Fakty o Odmianadooddania — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Ma typTa własność jest unikalna dla tej wiki.StronaTen typ danych należy do standardowych typów dla tej wiki.  +