modified on 25 wrz 2014 at 07:18 ••• 37 816 views

Zakładanie winnicy - cz.1 Planowanie

Z Winogrona.org


Spis treści

Planowanie winnicy

Planowanie warto zacząć od tak przyziemnej sprawy, jak koszty całej inwestycji, żeby się nie okazało, że prace staną w połowie z powodu braku funduszy. Aspekt ten został opisany na forum przez osoby, które już zmierzyły się z tematem: Koszty założenia winnicy.

Projektowanie winnicy, odległości rzędów i przejazdów jest kluczową sprawą. Nieprawidłowo ustawione odległości będą nam potem przeszkadzać przez cały czas a skorygować jest to niezwykle trudno. Nie będziemy przecież wykopywać krzaczków. Wątek dyskusyjny związany z tym artykułem znajduje się na forum dyskusyjnym

Przykładowy plan winnicy

Ułożenie rzędów w winicy względem stron świata

Na terenie płaskim lub o niewielkim nachyleniu najlepiej jest zaplanować rzędy w kierunku północ-południe (ewentualnie z lekkim odchyleniem na zachód). Dzięki temu osiąga się największe nasłonecznienie krzewu w ciągu całego dnia od rana do wieczora. Ale oczywiście nie jest to zasada, która działa w każdym przypadku. Jeśli mamy strome zbocze to robi się tarasy i one determinują układ rzędów. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo erozji to też czasami jest lepiej zrobić układ w poprzek zbocza, choć można od razu zadarnić. Czasami również kształt działki wymusza inną orientację rzędów.

Więcej na forum Usytuowanie winnicy względem stron świata oraz Jak usytuować rzędy winorośli

Ustalenie odległości pomiędzy krzewami

Jest to ściśle związane z forma prowadzenia krzewów, Dla formy jednoramiennej Guyot przyjmuje się 0,8-1,2m w zależności od siły wzrostu. Dla dwuramiennej formy około 1,5-2m. Jeśli ktoś lubi mieć wszytko równiutko można przyjąć rozstaw 1m i dla niektórych krzewów stosować rozstaw podwójny - 2m np do prowadzenia ze stałymi ramionami itp. Oczywiście musimy brać pod uwagę również powierzchnię ziemi jaką mogą zająć korzenie pojedynczego krzewu - należy przyjąć że 1x2m jest wystarczające dla większości nasadzeń na ziemi średnio żyznej. Jeśli jest wilgotna i zasobna wtedy zbytnie zagęszczenie może bardzo utrudniać prawidłową agrotechnikę. Z kolei na suchej, piaszczystej glebie krzewy będą miały dużo mniejszy wigor i można sobie pozwolić na odległości nawet 0,7 m.

Odległość między rzędami

Podstawowa zasada że szerokość międzyrzędzi nie może być mniejsza niż wysokość rusztowań dla płaskich winnic, dla położonych na zboczach może być mniejsza - związane jest to z prawidłowym oświetleniem. Optymalną szerokością jest 1,8-2,5metra w zależności od posiadanych maszyn. Szerokość 2m wydaje się być optymalnym kompromisem zarówno dla międzyrzędzi obrabianych mechanicznie (zmieści się tam ciągnik ogrodniczy z glebogryzarka 160cm) jak i zadarnionych środkiem i obrabianych glebogryzarkami spalinowymi 40-80cm. Dla uprawy klasycznym ciągnikiem konieczny jest rozstaw 2,2m a nawet 2,5m

Słupki końcowe

Podpory czy odciągi? Podpory są ustawiane od wewnętrznej strony i dzięki podpór nie marnujemy powierzchni. Odciągi są po zewnętrznej stronie i wchodzą w obszar dróg przejazdowych przez co traci się część powierzchni winnicy. Trzeba pamiętać że zarówno podpora jak i odciąg powinny być mocowane w odległości równiej wysokości słupka inaczej obciążenie przez nie przekazywane będzie zbyt wielkie.

Rozstaw słupków pośrednich

Przyjmuje się od 3 do 6 metrów

Szerokości przejazdów na zawracanie

Po bokach rzędów musi być miejsce do przejazdu i zawracania różnych zmechanizowanych urządzeń - ciągnik z glebogryzarką, opryskiwacz itp. Nawet jeśli nie mamy planów w tym momencie kupowania takich maszyn, tak czy inaczej trzeba zaplanować to na przyszłość. Konieczne jest zachowanie odległości 4-5m dla ciągników ogrodniczych, dla ciągników standardowych ta odległość może wynieść nawet 6-7 metrów

Odległość od płotu

Niezależnie czy będziemy winnicę ogradzać czy nie - należy zaplanować miejsce na ogrodzenie. Wzdłuż rzędów może to być połowa szerokość rzędu. Wzdłuż przejazdów można posadzić rzędy wzdłuż ogrodzenia i w przypadku gdy potrzebujemy szerszego obszaru do zawracania (nowy większy ciągnik) można te rzędy zlikwidować.

Osłona od północy

Dobrym pomysłem jest osłonięcie winnicy od północy bądź mechaniczną osłoną (płot nieprzepuszczający wiatru) lub rzędem roślin które nie tracą w zimie wiatroszczelności. Niezłym pomysłem jest osłonięcie osłoną również od wschodu i zachodu ale w tym przypadku należy uwzględnić również odległość osłony od najbliższych krzewów co najmniej równe wysokości osłony ze względu na zacienianie. Osłony nie mogą być umieszczone na drodze spływu zimnego powietrza z winnicy bo utworzą się zastoiska mrozowe.

Więcej na forum Wiatrochron

Rusztowanie

Rusztowania trzeba będzie zrobić w drugim, trzecim roku - do tego czasu wystarczy prowadzić latorośle przy paliku. Po zrobieniu rusztowań, paliki pozostawiamy aż do momentu gdy pnie są wystarczające mocne. Słupki mogą by betonowe, drewniane lub metalowe. Czasami stosuje się mieszane rozwiązania - np skrajne słupki betonowe (mocniejsze) natomiast przelotowe metalowe (wygodniejsze). Przy metalowych słupkach uwaga na złomiarzy. Szerzej o rusztowaniach w kolejnym rozdziale tego forumowego poradnika.

Przygotowania

Po zaplanowaniu całości koniecznie należy rozpocząć przygotowania. Warto zapoznać się z poradnikami Winnicy Golesz ABC zakładania winnicy oraz Zakładanie i prowadzenie winnicy

Badanie gleby i nawożenie

Podstawowa sprawa to badanie zasobności w składniki mineralne gleby które wykonują Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. Próbkę należy pobrać z kilku różnych miejsc działki. Można również posłużyć się roślinami wskaźnikowym jednak daje to tylko ogólną informację na temat zasobności gleby. Informacja na temat roślin wskaźnikowych znajdują się na forum

Kolejnym krokiem jest skorygowanie zawartości substancji w glebie do poziomu wymaganego przez krzewy winorośli poprzez nawożenie chemiczne (w szczególności odczyn gleby) i (lub) organiczne (nawozy zielone). Obornik/kompost lepiej dawać bezpośrednio pod sadzonki podczas sadzenia.

Więcej na forum Przygotowanie podłoża, gleby, również Winnica Golesz - Nawożenie winnicy