modified on 14 lut 2010 at 07:50 ••• 2 927 views

Sandofan Manco 64WP

Z Winogrona.org

Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zawartość substancji biologicznie czynnych: oksadiksyl - 8%, mankozeb - 56%.

Zastosowanie

Środek o działaniu układowym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczo w ochronie roślin rolnych, warzywnych i ozdobnych.