modified on 14 lut 2010 at 07:48 ••• 2 672 views

Miedzian 50 WP

Z Winogrona.org

Jest to środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zawartość substancji biologicznie czynnej: 50% miedzi w postaci tlenochlorku miedziowego.

Zastosowanie

Środek o działaniu kontaktowym stosowany zapobiegawczo do ochrony upraw rolniczych, sadowniczych, warzywnych i roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

Zakres stosowania i dawki

  1. Mączniak rzekomy winorośli: zalecana dawka 3.75 kg/ha

Karencja

7 dni